Dziękuję_wam_za_wyzwolenie_plakat_1945_LWP_Armia_CzerwonaPo 70 latach ofiary Obławy Augustowskiej zostaną należycie upamiętnione. Staraniem posła PiS – Jarosława Zielińskiego, od przyszłego roku 12 lipca będzie Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

Obława Augustowska miała miejsce w lipcu 1945 roku. Przeprowadzona została ponad dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej, a więc formalnie w czasie obowiązującego pokoju w 4 powiatach północno – wschodniej Polski. Akcja była realizacją planu penetracji lasów Puszczy Augustowskiej. Plan został opracowany przez Sztab Generalny Armii Czerwonej, a jego celem była likwidacja grup partyzanckich, które działały na terenie Puszczy i nie chciały podporządkować się nowej sowieckiej okupacji. W akcji udział brały liniowe pododdziały 3. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej oraz 62. Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD. Ponadto wspierały ich „polskie”, komunistyczne formacje.

Obława miała miejsce zwłaszcza od 12 do 19 lipca 1945, ale tak naprawdę trwała do końca miesiąca. Zatrzymanych umieszczano w stodołach, chlewach, szopach, magazynach czy piwnicach, a tam poddawano ich brutalnym przesłuchaniom i torturom. Zatrzymano 7049 osób spośród nich zwolniono 5515 osób, a po pozostałych ślad zaginął.

Za ustawą, w myśl której 12 lipca będzie Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej głosowało 381 posłów, wstrzymało się 39 posłów, a nikt nie głosował przeciw.

Dzięki niej dzień 12 lipca już zawsze każdego roku będzie dniem przypominającym o tej zbrodni ludobójstwa i jej ofiarach – podkreśla poseł wnioskodawca – Jarosław Zieliński z PiS.