Czesi pamiętają rok 1938 przez pryzmat zaanektowania przez Polskę Zaolzia. Niestety nasi południowi sąsiedzi pomijają całkowicie fakt wtargnięcia wojsk czeskich na tereny śląska cieszyńskiego w 1919 roku. To właśnie od tego wydarzenia rozpoczął się cały konflikt.

23 stycznia 1919 roku czeski premier Karl Kramar i prezydent Tomas Masaryk wydali rozkaz wkroczenia wojsk na Śląsk Cieszyński. Wykorzystano wojnę polsko-ukraińską, oraz powstanie wielkopolskie, by zająć tereny sporne.

16 tysięcy Czechów wraz z pociągiem pancernym pogwałciło umowę z 5 listopada, w myśl, której lokalna polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i czeska Krajowa Rada Narodowa dla Śląska teren sporny podzieliła tymczasowo według kryterium etnicznego. Ostateczne rozstrzygnięcie konfliktu pozostawiono w przyszłości rządom obu państw.

płk F. Latinik foto. wikipedia.pl
płk F. Latinik
foto. wikipedia.pl

Ofensywa nabrała rozpędu. Czesi zajęli Bogumin, oraz kopalnie Zagłębia Karwińskiego i posuwali się naprzód. Przeciw nim stanęły słabo zorganizowane grupy górników, policji i polskiej młodzieży. Na ich czele stanął płk Franciszek Latinik, który mając do dyspozycji jedynie 1,5 tys. ludzi nie był w stanie zatrzymać przeciwnika.

Kolejnym etapem ofensywy stało się zajęcie przez Czechów Karwiny, Suchej i Jabłonkowa. W trakcie walk poległ kpt Cezary Haller, brat Józefa. Podczas kontrataku został on raniony kulą, a następnie dobity bagnetem przez przeciwnika. Atak został powstrzymany przez kompanię piechoty por. Kowalskiego. Niestety grupa ta została wybita w pień. 75% ludzi zginęło w trakcie walk, pozostali zostali wymordowani.

Z powodu dużej przewagi liczebnej, płk Latinik nakazał wycofanie się na linię Wisły. Spowodowało to, że Czesi zajęli Cieszyn. Zawieszenie broni nastąpiło dopiero po nierozstrzygniętej bitwie pod Skoczowem. 3 lutego podpisano nowy układ, w którym granicę oparto na linii koszycko-bogumińskiej. Po wielokrotnych naciskach państw Ententy, Czesi wycofali się, a Polacy mogli powrócić do Cieszyna, choć tym razem tylko do jego wschodniej części.

"Poległym za polskość śląska", Skoczów foto. wikipedia.pl
“Poległym za polskość śląska”, Skoczów
foto. wikipedia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.