foto. wikipedia.pl
foto. wikipedia.pl

Podkreślenie w tytule jest konieczne. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii „pomyłki” z nazewnictwem nie przestały się pojawiać, natomiast w zeszłym roku Izba Lordów uznała,  że Polska jest ostatnim krajem Europy, który nie rozliczył się z żydowskich roszczeń !

Przejdźmy jednak do potwierdzonych źródłowo faktów o wyzwoleniu obozu.

Zbliżająca się ofensywa radziecka spowodowała, że już w sierpniu 1944 postanowiono rozpocząć akcję wywożenia więźniów w głąb Rzeszy niemieckiej. Około 65 tysięcy osób zostało więc przetransportowanych i zatrudnionych w zakładach zbrojeniowych w Austrii. Przewożono także mienie żydowskie, m. in. 514 tysięcy sztuk bielizny. Niszczono wykazy Żydów. Likwidowano baraki i krematoria, zacierając ślady ogromnych zbrodni. Krematorium V pozostało jednak aż do połowy stycznia, wtedy to właśnie padł rozkaz o ewakuacji więźniów.

17 stycznia miał miejsce ostatni apel, po którym w „marsz śmierci” wyruszyło 56 tysięcy jeńców obozu, pozostali jedynie chorzy, którzy mieli zostać zamordowani jako świadkowie.

Auschwitz został wyzwolony przez cztery dywizje 60 Armii Frontu Ukraińskiego. Przy stratach 231 żołnierzy radzieckich udało się odbić cały system obozowy uwalniając  7 tysięcy więźniów.

W pomoc wyczerpanym i zniszczonym psychicznie włączył się Polski Czerwony Krzyż, radziecki służby medyczne, oraz mieszkańcy okolicznych wsi.