403 lata temu, 9 października 1610 roku Polacy pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego zajęli Kreml! Zdobycie Moskwy było poprzedzone spektakularnym zwycięstwem Żółkiewskiego pod Kłuszynem, które przyspieszyło pertraktacje.

9 października 1610 r. na prośbę bojarów chorągwie polskie wkroczyły na Kreml. Zwierzchnictwo nad nimi Żółkiewski oddał w ręce jednego z dowódców, Aleksandra Gosiewskiego. Wasyl wraz ze swoimi braćmi Dymitrem i Iwanem Szujskim zostali aresztowani.

Stanisław Żółkiewski bez konsultacji z Zygmuntem III doprowadził do podpisania ugody z bojarami, co prawda król dał zgodę na koronację syna jednak ostateczną decyzję pozostawiał Parlamentowi. Nie zgadzał się również na oddanie zdobytych terenów oraz uważał, iż wyśle syna dopiero kiedy w państwie moskiewskich nastanie wewnętrzny pokój, a kandydatura Władysława będzie powszechnie uznana.

W porozumieniu ze zwolennikami Władysława wojska polskie wkroczyły do Moskwy i zajęły Kreml. Mennica moskiewska rozpoczęła bicie srebrnych kopiejek z imieniem nowego cara Władysława Zygmuntowicza.

na podstawie: Historykon/Prawy.pl
foto. wikipedia