Wielki Polak, jeden z twórców polskiej państwowości. Roman Dmowski, bo to o nim mowa, zmarł 2 stycznia 1939 roku. Dziś mija 77 rocznica.

Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku w Warszawie. Był pisarzem, delegatem polskim na konferencję paryską, sygnatariuszem traktatu wersalskiego. W roku 1888 wstąpił do organizacji młodzieży patriotycznej „ZET”. Rok później przyjęty do Ligi Polskiej, skupiającej działaczy zarówno na ziemiach polskich, jak i na emigracji. Organizacja ta została założona przez grupę dawnych uczestników powstania styczniowego przebywających w zaborach pruskim i austriackim, a także na emigracji. W Ustawie Ligi zapisano, że:

Zadaniem Ligi jest przysposobienie wszystkich sił narodowych celem odzyskania niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych na podstawie federacyjnej i z uwzględnieniem różnic narodowościowych.

W kwietniu 1893 Dmowski stworzył Ligę Narodową, na której czele stanął. W roku 1895 we Lwowie objął redakcję dwutygodnika Przegląd Wszechpolski. W roku 1903 wydał „Myśli nowoczesnego Polaka”. Jak sam mówił książka ta była wyznaniem wiary narodowej. W grudniu 1906 objął redakcję Gazety Polskiej.

Po wybuchu wojny w 1914 roku przebywał za granicą. Do Warszawy wrócił m.in. przez Szwajcarię i Finlandię. W listopadzie 1915 wyjechał do Londynu, a następnie do Paryża. W roku 1917 Dmowski założył w Lozannie Komitet Narodowy Polski. Celem organizacji było odbudowa państwa polskiego przy pomocy państw Ententy. Francuzi, Brytyjczycy i Włosi uznali KNP za namiastkę rządu polskiego na emigracji.

23 lutego 1918 Dmowski utworzył we Francji Armię Polską tzw. Błękitną Armię. W czerwcu 1919 odpisał w imieniu Polski Traktat Wersalski. W roku 1925 wydał książkę Polityka polska i odbudowanie państwa, a rok później powołał do życia Obóz Wielkiej Polski. W roku 1928 tworzył Stronnictwo Narodowe.

Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here