20120802142
foto: karmenlabrador.blogspot.com

28-letni Grzegorz z wykształcenia konserwator zabytków, który długo nie mógł znaleźć pracy postanowił założyć własną działalność gospodarczą i budować… zamki z piasku – dostał na ten cel dotację w wysokości 40 tys. zł z Unii Europejskiej.

Mężczyzna wziął udział w programie „Wsparcie na starcie II” organizowanym przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie oraz tamtejszy powiatowy urząd pracy. Po przedstawieniu swojego biznesplanu i po pozytywnym przejściu wszystkich etapów rekrutacji otrzyma 40 tys. zł dotacji, oraz 1200 zł miesięcznego wsparcia przez pół roku.

Z doniesień mediów wynika, że Pan Grzegorz zajmuje się budowaniem piasków od wielu lat. Pieniądze w dużej mierze podobno ma przeznaczyć na niezbędne narzędzia do pracy.

Pan Grzegorz przeznaczy pieniądze na wydatki inwestycyjne czyli urządzenia niezbędne do wykonywania pracy np. dłuta, szpatułki, myjki czy elektronarzędzia.

– mówi Alicja Gutowska z koszalińskiego NOT-u.

Nie sposób wyjść z podziwu, jak urzędnicy gospodarują pieniędzmi podatników. Czekamy na kolejne genialne projekty, na które zostaną przekazane dotację. Szukanie wiatru w polu i budowę drzwi do lasu? To sposób na biznes!