Wydawca „Gazety Wyborczej” spółka Agora rozpoczęła konsultacje ws. zmniejszenia zatrudnienia w segmencie Druk, co dla 53 pracowników oznacza utratę pracy. Wspomniane osoby stanowią aż 16,3 procent wszystkich zatrudnionych w segmencie.

„Przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, jest postępujący spadek przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora. Trend ten wynika w dużej mierze z kondycji rynku prasowego w Polsce, którego uczestnicy są głównymi nabywcami usług realizowanych w tej technologii. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w technologii heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy – ze względu na ograniczenia infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem coldset” – czytamy w komunikacie Agory.

„Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasowego, negatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego rozwoju oraz postępującą cyfryzację mediów, nie jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalności poligraficznej w technologii coldset. Dlatego też zarząd spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, które mają na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania drukarni oraz zoptymalizowanie procesów operacyjnych tak, aby ograniczyć negatywny wpływ spadających wolumenów druku na kondycję finansową segmentu Druk, m.in. poprzez dopasowanie struktury zatrudnienia do aktualnego wolumenu świadczonych usług produkcyjnych” – tłumaczy Agora.