Ukazał się pierwszy sondaż przed październikowymi – powtórnie przeprowadzanymi – wyborami prezydenckimi w Austrii. Prowadzi w nim prawicowy kandydat Norbert Hofer.

Wybory prezydenckie w Austrii odbyły się już w maju. Nieznacznie, bo zaledwie o 0,6% wygrał wtedy Alexander der Bellen, kandydat niezależny wspierany przez Zielonych. Ze względu na liczne nieprawidłowości, które przy tak niewielkiej różnicy mogły mieć wpływ na ostateczny wynik, zarządzono powtórkę głosowania.

Instytut Gallupa przeprowadził dla gazety Österreich sondaż, z którego wynika, że kandydaturę Norberta Hofera popiera obecnie 51 % Austriaków, a Alexandra der Bellena 49 %.