Znak Polski Walczącej jest od dzisiaj pod ochroną prawną. Za publiczne znieważenie tego znaku będą kary grzywny. 

Weszła dzisiaj w życie ustawa, zgodnie z którą ”Znak Polski Walczącej”, który jest symbolem walki narodu polskiego z okupantem hitlerowskim podczas II wojny światowej, jest dobrem ogólnonarodowym i że podlega ochronie historycznej. W ustawie podkreślono także, że “otaczanie znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej”.

Znak Polski Walczącej stał się symbolem starania się, marzenia, ale i realnego działania po II wojnie światowej na rzecz odzyskania niepodległości. W związku z tym ten znak, broszura, ulotka Żołnierzy Wyklętych, działających po II wojnie światowej, to znaki, które były przywoływane w czasach solidarności. Miały świadczyć o naszych marzeniach skierowanych w stronę niepodległej Polski. To ważny znak i powinien być chroniony tak, jak godło polskie. Kłopot w tym, że o ile wiem, przepisy tego prawa są nie do końca precyzyjne. Mogą spowodować, że niepowołane ręce i głowy urzędników państwowych będą w dużej mierze określać, gdzie jest ta granica którą można przekroczyć, by dokonać próby zniesławienia tego wspaniałego znaku. Boję się, że może być to prawo kagańcem zastraszającym wszystkich, którzy będą się na nich powoływać. Nawet w sposób choćby symboliczny np. starać się przypominać bieżącej władzy, iż ma zobowiązania wobec przeszłości, wypływające z tego systemu wartości, który się w tym znaku zmieści – powiedział prof. Jan Żaryn, historyk.

Inicjatywa stworzenia takiej ustawy wyszła od Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a projekt ustawy przygotowało PO.

Znak Polski Walczącej symbolizował podczas II wojny światowej walkę o niepodległość naszej ojczyzny. Był malowany na murach polskich miast. Na znak składają się dwie litery P i W, które razem tworzą kotwicę.

Na podstawie: radiomaryja.pl