Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Minister Finansów wpadł na nowy genialny pomysł. Znalazł dotąd zaniedbaną przez rząd niszę, dzięki której można będzie wyciągnąć od obywateli kolejne pieniądze.

Tym razem Minister Finansów, chce by nałożyć podatek na brykiet węglowy do grilla. Jego zdaniem bowiem, przy grillu można nie tylko zjeść, ale również… się ogrzać. Brykiet bez dodatkowej akcyzy, można byłoby kupić tylko w sytuacji w której sprzedawca posiadałby status pośredniczącego podmiotu węglowego.

Ustawa o podatku akcyzowym, od 2 stycznia 2012 mówi, że “węgiel i wymienione w ustawie wyroby węglowe podlegają akcyzie, gdy są przeznaczone na cele opałowe”. Według ówczesnych interpretacji, brykiet nie podlegał opodatkowaniu a Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdził wprost że zużycie brykietu podczas grilla nie jest celem opałowym. Powołując się na definicje słownikowe, uznano że za cel opałowy będą traktowane przypadki zużycia bezpośrednio w urządzeniu grzewczym.

2 kwietnia b.r, Minister Finansów zmienił definicję powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 kwietnia 2004 r. Wynika z niego, iż “przez użycie olejów mineralnych jako paliwa opałowego należy rozumieć wszystkie sytuacje, w których ulegają one spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest używana do ogrzewania. Nie ma przy tym znaczenia ostateczny cel procesu ogrzewania. We wszystkich tych przypadkach oleje mineralne ulegają zużyciu i muszą być opodatkowane akcyzą “.

Takie pomysły, mogą doprowadzić do spadku opłacalności produkcji brykietu węglowego. Ustawa bowiem przewiduje zwolnienie z akcyzy dla wyrobów, które są przeznaczone na użytek domowy. Jednak, aby producent mógł  skorzystać z tej możliwości, musiałby “posiadać status pośredniczącego podmiotu węglowego i sprzedawać wyroby bezpośrednio gospodarstwom domowym lub innym podmiotom mającym status pośredniczącego podmiotu węglowego, np. stacjom benzynowym”.Brak takiego statusu danej stacji benzynowej spowoduje niemożliwość zwolnienia z dodatkowych opłat.

Dodatkowo firmy, które nie wystąpiły o interpretację indywidualną nie mogą korzystać z ochrony którą daje artykuł 14 ordynacji podatkowej.

na podstawie: http://podatki.gazetaprawna.pl/

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.