Foto: pl.wikipedia.org

W swoim expose, premier Tusk obiecywał ograniczenie biurokracji w Polsce. Tymczasem przez siedem lat rządów PO, wzrosła zarówno liczba urzędników jak i ich wynagrodzenia.

Według oficjalnych danych, na koniec 2008 roku liczba pracujących urzędników wyniosła 600,6 tys. osób. Na koniec roku 2014, było ich już 643,9 tys. Zwiększyły się również średnie zarobki pracowników administracji. W 2008 wynosiły 3527 złotych, a w 2014 już 4798 zł. Najwyższe sumy zarabiają urzędnicy ministerialni i rządowi – ok. 7,3 tys. złotych.

Koszty jakie ponoszą obywatele w związku z zastępami urzędników, nie przekładają się na ich skuteczność. Według Globalnego Rankingu Konkurencyjności za 2014 w kategorii „Czas potrzebny do założenia własnej działalności gospodarczej” zajęliśmy dopiero 111. miejsce. W rankingu mierzącym przejrzystość i transparentność działań rządu zajęliśmy 110. miejsce na świecie. Wyprzedziły nas m.in Gabon, Uganda, Mongolia, Albania, Ukraina czy Rosja.