wikimedia.commons.org
wikimedia.commons.org

Narodowy Fundusz Zdrowia skąpi pieniędzy na leczenie najbardziej potrzebujących osób, ale sobie nie odmawia niczego. W ubiegłym roku, tylko w centrali NFZ urzędnicy przyznali sobie 3 300 000 złotych premii.

Centrala NFZ, liczy około 400 osób. To właśnie ten organ Funduszu zdecydował o wypłaceniu w roku 2014 aż 3 300 000 złotych nagród. Średnio wychodzi nam 8 419 złotych, a więc ponad dwa razy więcej niż średnia krajowa. To nie koniec. Premie dostali również urzędnicy NFZ w województwie warmińsko – mazurskim – 5 303 zł, wielkopolskim – 4 998 zł oraz łódzkim – 4 636 zł.

Najniższe premie otrzymali urzędnicy z województwa świętokrzyskiego – 2 304 zł.