Z wyników najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego cen usług wodno-kanalizacyjnych w Polsce wynika, iż w Polsce przez ostatnie osiem lat ceny wzrosły o 60 procent!

Raport wykazuje, że koszty, jakie Polacy ponoszą za wodę, są najwyższymi w całej Unii Europejskiej, jeśli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą pieniądza.

NIK prowadziła kontrole w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Zgodnie z nimi kwota pobierana za metr sześcienny wody wzrosła w latach 2011-2016 od 18 do 42 procent, a w latach 2008-2015 wzrosła o ponad 60 procent.

Średnia cena za metr sześcienny wody w 2015 roku sięgnęła 9,52 zł. Tymczasem jeszcze w 2008 roku było to 5,79 zł.

NIK wskazuje, że koszty usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce są tak wysokie, że łamią postanowienia traktatu akcesyjnego dotyczącego zasady dostępności cenowej usług.

polskaniepodlegla.pl