– Chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców Europy z naszym przesłaniem: „Głosujcie na Chrześcijan!” – mówił w Brukseli George Rukhadze, wiceprzewodniczący Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego. Europartia, która zrzesza chrześcijańskie partie z całej Europy zainaugurowała kampanię przez wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W środę 20 lutego w Brukseli kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zainaugurował Europejskich Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM). Do ruchu należą prawicowe, konserwatywne partie z całej Europy, w tym m.in. polska Prawica Rzeczypospolitej założona przez Marka Jurka. Na konferencji zaprezentowano i podpisano manifest programowy, którym mają się kierować europosłowie ECPM w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Manifest ma 36 stron i składa się z 7 rozdziałów:
1. Europa godności ludzkiej
2. Ekonomia, która działa dla ludzi i planety
3. Zdrowe rodziny i zdrowe małżeństwa
4. Wolność, bezpieczeństwo i stabilność
5. Zwalczanie handlu ludźmi
6. Reformowanie Unii Europejskiej
7. Zachowanie kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego.

We wstępie do dokumentu Ruch podkreśla, że „akceptuje Unię Europejską jako rzeczywistość polityczną i społeczną oraz ma konstruktywne, ale krytyczne podejście do obecnego kształtu UE”. Zdaniem ECPM „w wielu przypadkach istnieje potrzeba zmniejszenia poziomu zaangażowania ze strony instytucji UE. Z tego względu ECPM zaleca ścisłe przestrzeganie zasady pomocniczości i jasne reformy nakreślające obszary, w których instytucje UE są nadal potrzebne, a przepisy UE są wymagane”.

Wśród aspektów dotyczących ochrony godności ludzkiej manifest wymienia prawa dzieci. ECPM podkreśla, że „prawa dzieci rozpoczynają się w momencie poczęcia. Dzieci nienarodzone powinny być uwzględnione w prawie do życia”. Zauważa „pilną potrzebę, aby państwa członkowskie UE zwracały szczególną uwagę na dzieci w najtrudniejszej sytuacji i społecznie wykluczone”. Wśród problemów związanych z godnością człowieka wymieniane są także: wolność edukacji, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, czy wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie.

W dziedzinie ekonomii ECPM opowiada się w deklaracji za „rozwojem małych i średnich firm oraz koncentracją na poprawie klimatu inwestycyjnego dla innowacyjnych przedsiębiorców”. Wyraża sprzeciw wobec CETA i TTIP. Zdaniem Ruchu „gospodarka ma zapewnić wystarczające środki dla wszystkich ludzi, aby wspierać rodzinę, życie od poczęcia do naturalnej śmierci, pozwolić ludziom rozwijać się dzięki ich kreatywnym talentom i znaleźć rozwiązania problemów, które napotykamy”. Deklaracja porusza także kwestie m.in. rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu i transportu.

W rozdziale dotyczącym rodziny możemy przeczytać, że „ECPM wzywa Unię Europejską do poszanowania suwerenności rodziny, opartej na małżeństwie między jednym mężczyzną a jedną kobietą. ECPM jest również zmęczony koncentracją polityczną na „jednostce autonomicznej”, promowanej przez świeckie ideologie. Wierzymy, że jakość życia człowieka zależy od jakości jego relacji z innymi. Ludzie są zawsze związani poprzez relacje, a najsilniejszym i najwcześniejszym związkiem w życiu jest rodzina”.

ECPM wzywa Unię Europejską do powrotu do chrześcijańskich wartości. „Wzywamy Unię Europejską, aby powróciła do swoich duchowych, kulturowych i cywilizacyjnych korzeni i motywacji(…). Potrzebne jest mniej uregulowań prawnych i prawodawstwa, podczas gdy podstawowe wartości i zasady powinny zostać wzmocnione. Zasady, takie jak pomocniczość, solidarność i różnorodność, powinny kierować się wartościami takimi jak wolność, gospodarność, odpowiedzialność i godność ludzka”.

Ponadto deklaracja porusza takie kwestie jak m.in. ochrona zewnętrznych granic UE czy kultura i dziedzictwo chrześcijańskie Europy.