Z badanie, przeprowadzonego przez CBOS  wynika, że ​​ponad połowa obywateli, 58% jest niezadowolonych z funkcjonowania demokracji w Polsce. Tylko 62% mieszkańców uważa, że demokracja jest najlepszą formą rządów. Liczba niezadowolonych wzrosła o 11 punktów procentowych w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego w 2011 roku.

Badanie pokazuje, że bardziej zadowolone z demokracji są osoby, mieszkające w dużych miastach. Natomiast niezadowoleni są mieszkańcy małych miast i wsi. Według tego samego badania w ostatnich latach wzrósł również sceptycyzm Polaków wobec rozwoju demokracji na świecie.

Prawie połowa respondentów (49%) uważa, że system demokratyczny nie powinien być stosowany we wszystkich krajach, ponieważ demokracja jest niezgodna z niektórymi tradycjami politycznymi i kulturowymi.

na podstawie: eldiario.es