MSWiA poinformowało w swoim raporcie, że w 2016 roku cudzoziemcy kupili w Polsce blisko 3,2 tys. ha gruntów. Najwięcej ziemi nabyli Niemcy i Holendrzy, ale wśród kupców są także obywatele Wysp Dziewiczych, Tajwanu czy Syrii.

„W 2016 roku cudzoziemcy na podstawie 5 tys. 191 transakcji kupili w Polsce nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3 tys. 185,48 ha” – podaje MSWiA. „Zawarte są w tym 743 transakcje, dotyczące nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 575,89 ha”.

Najchętniej grunty kupują u nas Niemcy, Holendrzy, obywatele Cypru i Luksemburga. Wśród nabywców ziemi MSWiA wymienia także kupców z Wysp Dziewiczych, Bangladeszu, Mongolii, Tajwanu i Syrii. Zarejestrowano 41 transakcji nabycia lub objęcia przez cudzoziemców akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości o łącznej powierzchni 1 177,35 ha, w tym nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 979 ha. Akcje kupowali przede wszystkim przedstawiciele Niemiec, Belgii, Danii oraz Austrii.

MSWiA podaje, że „nabyte przez cudzoziemców grunty rolne i leśne w omawianym roku sprawozdawczym to ok. 18 proc. powierzchni wszystkich nabytych nieruchomości gruntowych”. Grunty w większości zostały „nabyte w celach mieszkaniowych lub pod inwestycje gospodarcze”.

„Analogicznie do lat ubiegłych, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce wykazują cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)”. Dodano, że „powierzchnia nabytych przez tę grupę cudzoziemców nieruchomości gruntowych w roku 2016 r. stanowi ponad 98 proc. powierzchni wszystkich nabytych nieruchomości gruntowych”.

Cudzoziemców interesowały „przede wszystkim nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod inwestycje gospodarcze nabywane przez przedsiębiorców, ale także na cele stałego zamieszkania na terenie Polski przez obywateli państw członkowskich EOG, którzy żyją i pracują w Polsce”. Najchętniej kupowano grunty w województwie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim, pomorskim, ale także na Warmii i Mazurach.

„W latach 1990-2016 cudzoziemcy uzyskali 25 tys. 332 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 52 tys. 537 ha”. Zaznaczono, że od 2004 roku „cudzoziemcy z EOG i Konfederacji Szwajcarskiej mogą swobodnie nabywać nieruchomości oraz udziały i akcje spółek prawa handlowego, a więc bez zezwolenia”. Podano, że „liczba wydanych zezwoleń na nabycie (objęcie) akcji lub udziałów w spółkach, będących właścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce od 2005 r. znacząco spadła”. W 2016 r. wydano 8 takich zezwoleń. W 2003 było ich 400.

Zdaniem specjalistów raport MSWiA nie oddaje w pełni sytuacji związanej z wykupem gruntów. Firmy zagraniczne rejestrujące spółki-córki w Polsce nie są ujmowane w statystykach ministerstwa, ponieważ spółki-córki są już traktowane jako polskie przedsiębiorstwa.