Za pośrednictwem portalu CitizenGO rozpoczęto zbieranie podpisów pod apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o inicjatywę ustawodawczą w obronie prawa do życia na każdym jego etapie. Apel nawiązuje do niedawnych wypowiedzi medialnych, w których opowiedział się za prawną ochroną życia dla osób niepełnosprawnych.

Zdecydowanie podpisuję się pod tym apelem. Nie tylko dlatego, że prawo do życia wypływa – jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do swojego orzeczenia z 1997 roku – m.in. z konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego, ochrony macierzyństwa i rodziny czy ochrony zdrowia, ale również dlatego, że z potrzebą poprawienia prawa w tym zakresie zgodził się w niedawnych wypowiedziach medialnych Prezydent RP. Czyny, nie słowa!

Nie ulega żadnej wątpliwości, że należy wprowadzić rozwiązania prawne, które będą chroniły życie nienarodzonych, u których stwierdzono jakieś niepełnosprawności, np. dzieci dotkniętych zespołem Downa. Ich sytuacja obecnie jest dramatyczna. To jest coś, z czym ja absolutnie nie mogę się pogodzić. Te dzieci powinny się narodzić i móc normalnie, szczęśliwie dalej żyć i funkcjonować w naszym społeczeństwie. Tę szansę im się zabiera. Uważam, że uczciwe państwo nie powinno na to pozwolić – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”.

Autorzy apelu dziękując Prezydentowi RP za te słowa i wyrażając do nich poparcie, proszą „o skierowanie do Parlamentu inicjatywy ustawodawczej, która uniemożliwiłaby dalsze legalne zabijanie chorych dzieci”. Z podobnym apelem pod koniec lutego wystąpiła Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. – Wobec zbliżającego się Narodowego Dnia Życia zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o przedstawienie w tym dniu orędzia solidarności i poparcia dla powszechnej ochrony życia od poczęcia (najlepiej przez zapowiedź inicjatywy ustawodawczej odpowiadającej zarówno deklaracjom składanym w ostatnich tygodniach przez Pana Prezydenta, jak i stanowisku jego obozu wyrażonemu w entuzjastycznym poparciu we wrześniu RP 2013 dla złożonego przez 450 tysięcy Polaków projektu społecznego zakazującego tzw. aborcji eugenicznej), a także wezwania wszystkich władz publicznych do efektywnego wykonywania przepisów prawa, które już chronią życie, choć wskutek obstrukcji i dezinterpretacji nie mają często właściwych praktycznych następstw. Bez takiego jasnego stanowiska, domagającego się skutecznego wykonywania przepisów chroniących życie, ich rola będzie zawsze sprowadzana do politycznej i niewiążącej prawnie fasady, podnoszonej co jakiś czas przeciw działaniom obrońców życia – napisano w deklaracji Rady.

Od lat w Polsce podnosi się potrzebę uporządkowania prawa w zakresie ochrony życia. O tej potrzebie mówił choćby prof. Andrzej Zoll, m.in. w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” w 2013 roku. – W imię tego musimy się zmierzyć ze skutkami społecznymi tej debaty. Nie zasłaniajmy się poprawnością polityczną – podkreślił. Od tego czasu prawo w tym zakresie nie zmieniło się ani o jotę.