Czechy nie przyjmą już żadnych migrantów z Włoch i Grecji na podstawie ustalonych przez Unię Europejską kwot rozdzielania uchodźców – oświadczył minister spraw wewnętrznych Czech Milan Chovanec.

„W systemie kwot do września, kiedy ten jednorazowy mechanizm ma się skończyć, Republika Czeska nie będzie już aktywna” – powiedział Chovanec na konferencji prasowej. Jak zaznaczył, rząd polecił jego resortowi, by wstrzymał wszelką aktywność w tej sferze. Rząd uznał system kwot za dysfunkcyjny oraz pogarszający bezpieczeństwo.

Do Czech, które zgodnie z kwotami miałyby do września przyjąć około 2600 ludzi, przybyło dotąd tylko 12 migrantów z Grecji. O większej ilości nie ma już mowy.

MSW Czech jest gotowe nawet zapłacić karę finansową za nieprzyjmowanie imigrantów z Włoch i Grecji. Z decyzją zgadza się czeska opozycja. MSW będzie teraz przygotowywać obronę przed ewentualnym postępowaniem, jakie mogłaby wytoczyć Komisja Europejska w związku z niedotrzymaniem zobowiązań.

„Teraz rząd musi ocenić, czy warto zapłacić karę, czy nie. Moim zdaniem tak” – mówił już w kwietniu minister Chovanec w kontekście nieprzyjmowania relokowanych imigrantów.

źródło: ndie.pl