ADN-ZB/Zimmermann 29.6.88 Berlin: Gespräch im ZK Der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, empfing das Mitglied des Politbüros des ZK der PVAP, den Minister des Innern der VR Polen, Waffengeneral Czeslaw Kiszczak (l.), zu einem freundschaftlichen Gespräch. Daran nahm das Mitglied des Politbüros des ZK der SED Armeegeneral Erich Mielke (2.v.r.) , Minister für Staatssicherheit, teil.

Nie pomogła ucieczka Kiszczaka do szpitala.Sąd Apelacyjny oddalił apelację obrońców generała od wyroku sądu I instancji i skazał byłego szefa MSWiA prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia w zawieszeniu.

IPN oskarżał Czesława Kiszczaka o udział w „związku przestępczym o charakterze zbrojnym”, który na najwyższych szczeblach władzy PRL przygotowywał stan wojenny.

W roku 2012 Sąd Okręgowy w Warszawie w roku, uznał że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza o charakterze zbrojnym pod wodzą gen. Jaruzelskiego w celu likwidacji NSZZ „Solidarność”, zachowania ustroju komunistycznego oraz osobistychpozycji we władzach PRLKiszczak został skazany wtedy na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W roku 2013, zawieszono badanie apelacji generała ze względu na jego stan zdrowia.

Kilka dni temu Kiszczak znowu uciekł do szpitala. Jednak sąd dziś uznał że sam pobyt w szpitalu nie oznacza niemożności zbadania apelacji, bo Kiszczak nie przedstawił zwolnienia od lekarza sądowego.