Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Nigdy nie dowiemy się z jakich przyczyn w wyborach samorządowych było tak wiele nieważnych głosów z prostej przyczyny – politycy wprowadzili uchwałę zmiany przepisów w Kodeksie Wyborczym, w którym usunięto dopisek „z podaniem przyczyny ich nieważności”. zmiany zostały wprowadzone na wniosek posłów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, których przedstawicielem był poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski (aktualnie senator Platformy Obywatelskiej).

Podczas prac nad projektem ustawy w komisji sejmowej został on skreślony z art. 420 § 2 pkt 6 projektu ustawy, czyli z przepisów dotyczących wyborów do rad gmin. Podczas procedowania ustawy przez Senat, w ramach ujednolicania treści Kodeksu, zaproponowano analogiczne brzmienie przepisów także w odniesieniu do wyborów do rad powiatów oraz sejmików województw.

Analiza posiedzeń sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która zajmowała się projektem ustawy, z racji ogromu istniejącej dokumentacji, uniemożliwiła jednoznaczne stwierdzenie, na czyi wniosek zmieniono brzmienie artykułu 420 § 2 pkt 6 projektu ustawy, co w konsekwencji spowodowało brak obowiązku podawania przyczyn nieważności głosów.

Poseł Przemysław Wipler interweniował w tej sprawie – jak sam informuje złożył pismo w Kancelarii Sejmu z prośbą o informacje odnośnie do prac Komisji Nadzwyczajnej w kontekście zmiany brzmienia powyższych przepisów.

Jak się okazuje, wnioskodawcami zmiany w art. 420 § 2 pkt 6 projektu ustawy, byli sami wnioskodawcy projektu ustawy – Kodeks Wyborczy, czyli posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, których przedstawicielem był poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski (aktualnie senator Platformy Obywatelskiej). Przekazana przez szefa Kancelarii Sejmu dokumentacja niestety nie wyjaśnia motywów jakie kierowały wnioskodawcami powyższych, szkodliwych w powszechnym odczuciu dla procedur demokratycznych w naszym kraju, zmian.