Mieszkaniec Lęborka zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez premier Ewę Kopacz oraz minister Teresę Piotrowską. Chodzi o działanie na szkodę państwa poprzez zgodę na przyjęcie tzw. uchodźców – podaje gp24.pl.

Mężczyzna doszukał się przewinienia z art. 129 kodeksu karnego: „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Do sprawy został już przydzielony prokurator, który zdecyduje o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania.