Policja zajmie się sprawą przedstawioną w donosie partii „Razem” na Jacka Międlara, który to donos złożony został cztery dni przed dniem potencjalnego przestępstwa.

Wrocławski oddział Partii Razem opublikował w internecie treść zawiadomienia z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu o wszczęciu dochodzenia w sprawie przemówienia, które Jacek Międlar wygłosił 11 listopada na Marszu Patriotów we Wrocławiu.

Zawiadomienie do prokuratury złożyła Partia Razem już 7 listopada, czyli cztery dni przed samym przemówieniem, co potwierdza pieczątka na złożonym dokumencie we wrocławskiej prokuraturze. A przecież już samo wszczęcie dochodzenia w sprawie patriotycznego przemówienia jest skandaliczne.

O sprawie pisaliśmy tutaj.

Kolejny raz mamy do czynienia z prześladowaniem tych, którzy stają w obronie Polski, natomiast ci, którzy permanentnie obrażają chrześcijan i patriotów, wciąż są bezkarni. Czyżby szykował się kolejny polityczny proces?