foto: youtube.com

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz został wyróżniony prestiżową Niemiecką Nagrodą Narodową za kształtowanie przyjaznych relacji polsko-niemieckich.

Nagrodę przyznała Niemiecka Fundacja Narodowa, która nazwała Dutkiewicza “budowniczym mostów między Polską a Niemcami”. Jak stwierdzono, laureat zasłużył się szczególnie w kształtowaniu europejskiego charakteru swojego miasta. „Przekształcił trudną, wieloaspektową historię Wrocławia w jego własną, otwartą na świat tożsamość (…). Nagroda jest wyrazem wdzięczności wobec wszystkich Polaków, którzy działają na rzecz harmonijnego egzystowania Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie” – napisano w uzasadnieniu.

Mający swoje przemówienie podczas uroczystości prezydent Instytutu Goethego Klaus-Dieter Lehmann powiedział, że Rafał Dutkiewicz wierzy w przyszłość pamięci. „Dlatego w opozycji do polityki komunistów i nacjonalistów, którzy w karkołomnej polonizacji wymazali wszystko, co nie pasowało do obrazu legitymizowanej etnicznie ciągłości, przejął historię Wrocławia jako całość i nie dzieli jej, stosując kryterium narodowościowe” – stwierdził.

Według urodzonego we Wrocławiu Lehmanna obecny polski rząd prowadzi politykę coraz wyraźniej naznaczoną tendencjami nacjonalistycznymi. „Dlatego powinno to nas zachęcać do tego, aby szczególnie chronić i pielęgnować ten cenny skarb, jakim są nasze dobre stosunki i nie dać się zmylić przez aktualne wydarzenia” – powiedział.

Zdaniem Dutkiewicza przyznanie mu nagrody jest wyrazem uznania dla tego, jak rozwija się jego miasto. „Wrocław potrafił pokazać, że jest otwarty na swoją skomplikowaną, wielonarodową przeszłość. Że będąc bardzo polskim miastem, jest w najwyższym stopniu miastem europejskim i myślę, że to jest coś, co powinniśmy budować na naszym kontynencie” – podkreślił.

Dutkiewicz zaznaczył, że nagroda ma istotny wymiar polityczny. „Ten gest ma polityczne znaczenie. Niemcy podkreślają, że chcą blisko współpracować z Polską. Proces integracyjny w Europie jest rozchwiany, tym bardziej wymaga to naszej koncentracji i dobrej woli” – powiedział i dodał, że „Europa jest naszą przyszłością, a nacjonalizmy należą do przeszłości”.

Jak piszą niemieckie gazety, nagroda dla Dutkiewicza to „sygnał wdzięczności dla wszystkich ludzi w Polsce, którzy dążą do harmonijnego współżycia w znacznie bardziej zjednoczonej Europie”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.