Na warszawskiej „Łączce” kończą się prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Instytut Pamięci Narodowej pracował tam od 18 kwietnia w poszukiwaniu szczątków ofiar komunizmu.

„I teraz możemy wreszcie powiedzieć, że w ziemi na ‘Łączce’, która w tej chwili jest równana, nie ma szczątków ludzkich” — poinformował prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Przypomniał on, że pracownicy IPN-u wspólnie z wolontariuszami od 18 kwietnia prowadzili na „Łączce” prace poszukiwacze ofiar komunizmu w miejscach, w których w latach 80-tych powstały groby zasłużonych dla władzy ludowej. Profesor wyjaśnił, że prowadzone prace miały na celu odnalezienie „szczątków około 100 więźniów, których w poprzednich etapach (prac) realizowanych tutaj od 2012 r. jeszcze nie odnaleźliśmy”. „Myślę, że w ciągu tych ostatnich tygodni ten założony przez nas cel został osiągnięty” – podkreślił.

Zdaniem wiceprezesa IPN-u na „Łączce” od kwietnia „odkryto ogromną ilość fragmentów szczątków ludzkich”, które są „bardzo zniszczone”. Największe trudności w pracach poszukiwawczo-ekshumacyjnych polegały na tym, że w latach 80-tych XX wieku prowadzone były na tym terenie działania za pomocą koparki pod kwaterę dla zasłużonych dla władzy ludowej, a w ich wyniku zniszczono „wielką ilość szczątków ludzkich pochowanych na tym terenie”.

„My rozbieraliśmy te wszystkie podstawy pod groby z lat 80-tych, a wokół nich i pod nimi odnajdowaliśmy ogromne ilości zniszczonych fragmentów szczątków ludzkich” — zaznaczył prof. Szwagrzyk. Przypomniał on, że aktualnie „oczekuje na wyniki badań genetycznych odkrytych szczątków ludzkich”. „Wierzę, że odnaleźliśmy wszystkich więźniów pogrzebanych tutaj w latach 40-tych i 50-tych” — dodał.

Na „Łączce” w latach 1948-56 komunistyczna bezpieka ukryła ciała kilkuset ofiar. Wśród odnalezionych i już zidentyfikowanych szczątków znaleźli się żołnierze polskiego podziemia, m.in. mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, a także ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych ppłk Stanisław Kasznica. Ciągle poszukiwane są szczątki m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rtm. Witolda Pileckiego czy płk. Łukasza Cieplińskiego.