PowązkiSzef MON Tomasz Siemoniak, zapewniał że nigdy więcej żaden komunistyczny dygnitarz nie spocznie z honorami na Powązkach. Tymczasem dziś, odbędzie się na tej zacnej nekropolii państwowy pogrzeb płk UB/SB Władysława Wojtasika.

Historyk Tadeusz Płużański napisał, że ze względu na fakt iż Wojtasik jest kawalerem Virtuti Militari prawdopodobnie dostanie wojskową asystę w czasie pogrzebu. Wojtasik pracę w UB rozpoczął w roku 1945, a od 1951 roku pracował w centrali w Warszawie – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds.Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Na stronie IPN, o Wojtasiku możemy przeczytać:

„W okresie od 6.11.1962 do 30.07.1964 rezydent rezydentury paryskiej, oficjalnie I sekretarz AmbasadyPRL w Paryżu. Po powrocie do Polski skierowany do MSZ pod przykryciem wicedyrektora Departamentu Konsularnego (w materiałach brak bliższych danych o dacie skierowania). Z dniem 7.10.1979 mianowany Przedstawicielem PRL w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Kambodży (brak bliższych danych). Zwolniony z MSW w związku z przejściem do pracy w MSZ i mianowaniem na stanowisko ambasadora PRL w Rumunii”.