youtube.pl
foto: youtube.pl

13 maja 1981 roku o godzinie 17:00 papież Jan Paweł II przejeżdżał przez Plac św. Piotra i błogosławił przybyłych na środową audiencję generalną pielgrzymów. Niecałe 20 minut później o 17:19 został postrzelony w trzech miejscach. Zamach przeprowadził turecki zamachowca Mehmet Ali Agca.

Zamach został przeprowadzony w kolejną rocznicę objawień fatimskich. Jan Paweł II został tego pamiętnego dnia ranny w bok, prawy łokieć oraz palec wskazujący lewej ręki. Co ciekawe, objawienia z 13 maja 1917 roku były dokładnie o tej samej godzinie.

Już w czwartym dniu po zamachu papież wypowiedział słowa przebaczenia w kierunku swojego zamachowca: „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”. W grudniu 1983 roku Jan Paweł II odwiedził Ali Agcę w więzieniu. Wtedy przebaczył mu osobiście to, co wydarzyło się przed dwoma laty.

O zamachu na siebie papież mówił, że: „Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. Swoje ocalenie zawdzięczał Matce Fatimskiej, Której pojechał podziękować do Fatimy w rok po zamachu. Znamienne są słowa zawierzenia Jana Pawła II: „Totus Tuus” („Cały Twój”).

Ali Agca został skazany na dożywocie, jednak za wstawiennictwem papieża Jana Pawła II został ułaskawiony po 20 latach odbywania kary w więzieniu. W Turcji przebywał w więzieniu kolejne 5 lat za inne przestępstwa.

www.radiomaryja.pl/ www.janpaweldrugi.cba.pl