Urząd statystyczny Unii Europejskiej podał wyniki badania stopy bezrobocia w poszczególnych krajach UE oraz strefy euro.

Bezrobocie w strefie euro w sierpniu bieżącego roku wyniosło, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 10,1 procent, czyli tyle samo, ile w poprzednim miesiącu – poinformował Eurostat w swoim komunikacie.

Analitycy obliczali przewidywaną stopę bezrobocia na poziom nieco niższy, spodziewali się bowiem wyniku 10,0 procent.

Ogółem w 28 krajach Unii Europejskiej przeciętna stopa bezrobocia wyniosła 8,6 procent, dokładnie tyle samo, ile we wcześniejszym badaniu z poprzedniego miesiąca.

Najwyższe bezrobocie panowało w tym czasie w Hiszpanii: 19,5 procent, najniższe natomiast w Niemczech: 4,2 procent.

Co ciekawe, w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 5,9 procent, wobec 6,0 procent z poprzedniego badania. Wydaje się, że przynajmniej na papierze nad Wisłą nie dzieje się źle w porównaniu z krajami eurolandu.