eurostatZamiast fabryk i parków technologicznych, w Polsce buduje się aquaparki lub kolejne sklepy sieciówek. Nic więc dziwnego, że z danych Eurostatu wynika, iż Polska innowacyjnością przegrywa nie tylko z potęgami, ale również z państwami sąsiednimi.

Roczne przychody z sprzedaży produktów high-tech powstających w naszym kraju wynoszą 12,4 mld euro. Dla porównania w Niemczech, przychody te wynoszą 113,5 mld euro a w Irlandii, którą obiecywał nam Tusk – 43,9 mld euro. Wyprzedzają nas również państwa z regionu jak Węgry – 16,3 mld euro czy Czechy – 13,2 mld euro.

Przyczyną takich różnić, są wydatki poszczególnych państw na badania i rozwój. Finlandia przeznacza na badania, rozwój i innowacje 3,38 proc. swojego PKB, a Szwecja – 3,21 proc. Średnia dla całej Unii wynosi 1,98 proc. PKB. Co z Polską? Nasz kraj wydaje na rozwój i innowacje zaledwie… 0,87 proc. PKB.