UOKiK sprawdza, czy zasady zbierania i udostępniania danych użytkowników stosowane przez Facebook Ireland nie naruszają prawa konsumentów. Wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

„W trakcie postępowania przeanalizujemy zasady zbierania i przekazywania danych użytkowników. Sprawdzimy również, czy wzorce umów mogą w inny sposób naruszać prawa konsumentów. Podobne działania prowadzone są także w innych państwach. Kraje europejskie coraz większą uwagę zwracają na duże platformy internetowe, które pozornie są darmowe, jednak konsumenci płacą za korzystanie swoimi danymi osobowymi” – powiedział Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wątpliwości w związku z zasadami zbierania i udostępniania danych przez Facebook Ireland wzbudziły postanowienia, które niejednoznacznie określają sposób korzystania z gromadzonych danych oraz procedurę ich udostępniania innym podmiotom. Zdaniem UOKiK konsument może nie wiedzieć, jakie dane o nim są gromadzone, jak długo będą przechowywane i komu mogą być przekazane.

Podobne działania prowadzone są przez stosowne urzędy m.in. w Niemczech, we Włoszech i Francji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.