Finlandia może stać się pierwszym na świecie państwem gwarantującym każdemu swojemu obywatelowi bezwarunkowy dochód podstawowy. Będzie tak, jeżeli zrealizują się plany przedstawione przez fiński zakład ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z tymi planami zamiast obecnie wypłacanych zasiłków każdy Fin niezależnie od poziomu swych dochodów otrzymywałby co miesiąc z budżetu wolną od podatku kwotę 800 euro. Dla Finlandii będzie to wydatek 52,2 mld euro rocznie.

Proponowane przez fiński ZUS rozwiązanie miałoby wejść w życie pod koniec 2016 roku, lecz najpierw w wersji pilotażowej, która przewiduje wypłacanie 550 euro miesięcznie przy utrzymaniu części dotychczasowych świadczeń.

Nad wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego zastanawia się również Szwajcaria. W przyszłym roku odbędzie się w tej sprawie referendum.

 

pb.pl/mn