Fińska organizacja „Culture for All” zaprojektowała symbol będący oznaczeniem toalet dla osób „neutralnych płciowo”.

Zdaniem pomysłodawców toalety neutralne płciowo są potrzebne dla osób, które nie identyfikują się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna. Dodają, że symbol został tak pomyślany, by uwzględniać płciową różnorodność.

Organizacja odpowiedzialna za stworzenie symbolu nawołuje do stosowania go w miejscach publicznych oraz w przymierzalniach. Miałoby to ułatwić osobom o niesprecyzowanej płci korzystanie z takich miejsc.