Planning Familial to odpowiednik amerykańskiego Planning Family. W wyborach prezydenckich we Francji organizacja poparła kandydaturę Emmanuela Macrona, teraz domaga się „zapłaty”.

Hasło Planning Familial to „Wolność, Równość, Seksualność”. Członkowie organizacji w wyborach prezydenckich we Francji poparli Emanuela Macrona. Teraz żądają od niego spełnienia obietnic, które im złożył. Wśród nich jest wpisanie do konstytucji „prawa do aborcji”, uznanie związków homoseksualnych za formę rodziny czy walka z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną.

Zdaniem aktywistów Planning Familial do realizacji tych celów niezbędne jest m.in. powołanie ministerstwa praw kobiet i przydzielenie mu odpowiednio wysokich funduszy.

W założeniach organizacji czytamy m.in., że „prawa seksualne, w tym prawo do aborcji, muszą być zapisane w konstytucji”, a „szkolnictwo musi odgrywać tu rolę centralną, wraz z wychowywaniem do seksualności pozytywnej i emancypacyjnej od najmłodszych lat, by równość między płciami konstruowała społeczeństwo”.