foto: pl.wikipedia.org
foto: pl.wikipedia.org

W dniu wczorajszym padł francuski rząd. O fakcie poinformował pre­mier Francji Manuel Valls, który podał swój rząd do dymisji. Prezy­dent Fran­cois Hol­lande powierzył mu zadanie sfor­mowa­nia kolejnego.

Francja od lat pogrążona jest w chaosie. Panuje tam sta­gnacja gospo­dar­cza i ogromny defi­cyt budże­towy. To wszystko sprawia, że państwo zna­j­duje się dzisiaj w poważnym kryzysie. W ostatnich kilkunastu miesiącach dochodziło tam do regularnych walk między rządem a narodem.

Kole­jne dzi­ała­nia soc­jal­isty­cznego rządu spo­tykają się z negaty­wnym odbiorem społecznym, w szczegól­ności poli­tyka oszczęd­noś­ciowa. Ogłos­zony przez Hol­landa Pakt Odpowiedzial­ności pomógł, a kolejne pomysły spotykają się z negatywnymi reakcjami obywateli.

na podstawie: gazeta.pl