Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania podjął decyzję o wycofaniu patronatu nad publikacjami, które stygmatyzują katolików.

Wojciech Kaczmarczyk, którego pięć miesięcy temu powołano na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, nie poszedł w ślady swoich poprzedniczek i nie zaleca korzystania z podręcznika antydyskryminacyjnego autorstwa Kampanii Przeciw Homofobii.

Zdaniem pełnomocnika treści zawarte w podręczniku są nieobiektywne. Tendencyjność publikacji ujawnia się m.in. w uznawaniu szkolnych spotkań opłatkowych za przejaw dyskryminacji.

Minister Kaczmarczyk mówi jasno, że walka z tradycjami i zwyczajami naszej kultury nie ma nic wspólnego z kwestią równego traktowania.