Grzegorz Braun został prawomocnie skazany na karę grzywny za rzekome znieważenie policjanta oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Wyrok ma związek z wydarzeniami z roku 2008. Wtedy właśnie, pod koniec pikiety Narodowego Odrodzenia Polski, Grzegorz Braun miał nazwać policjanta „osiłkiem w kurtce, który jest bandytą”. Ponadto lider KWW „Szczęść Boże” miał naruszyć nietykalność cielesną policjanta.

Opinie biegłych wskazują, że do uszkodzenia palca u funkcjonariusza doszło tuż przed nałożeniem kajdanek, a ich założenie to skutek oporu, jaki stawiał oskarżony – twierdzi sędzia Grzegorz Szepelak.

W lutym 2015 Grzegorz Braun został skazany na karę grzywny. Obrońcy reżysera odwołali się od wyroku, ale apelacja została odrzucona.

Co ciekawe, sąd pierwszej instancji orzekł, że… „Obwiniony złapał policjanta za lewy palec i uszkodził wiązadło prawego palca”.