Aby przedstawić swoje poglądy, nie zawsze trzeba pisać kilkaset stron programu. Grzegorzowi Braunowi wystarczyło trzydziestosekundowe nagranie zamieszczone w serwisie YouTube.

Jestem państwowcem. Chcę istnienia państwa polskiego, bo jak nie będzie własnego, to będzie jakieś cudze – zaczął były kandydat na prezydenta.

Jestem wolnościowcem, chcę wolności w tych granicach, jakie wyznacza bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo życia i majętności – kontynuuje Braun.

W dalszej części reżyser przedstawił trzy wartości kardynalne.

Wiara, rodzina, własność. Program pracy organicznej dla Polski. Kościół, szkoła, strzelnica – kończy Braun.

https://www.youtube.com/watch?v=WJFLnr6K9PA