foto: Jan Fryta / wikimedia.commons.org
foto: Jan Fryta / wikimedia.commons.org

Hanna Gronkiewicz Waltz, zaraz po zakończeniu drugiej tury wyborów na prezydenta Warszawy – 1 grudnia, podpisała kilka ciekawych przetargów. Dzięki takim działaniom, zarówno Agora jak i  Gremi Business Communication otrzymały solidne dotacje finansowe.

Dzień po wyborach, urzędnicy Hanny Gronkiewicz Waltz, podpisali dokumenty w myśl których do spółki Gremi Business Communication trafiło 1 393 050,00 złotych. Warto dodać, że do lipca prezesem spółki był Grzegorz Hajdarowicz, znany ze spotkań z byłym rzecznikiem rządu i z pacyfikacji niezależnych mediów. To, że Hajdarowicz prezesował do lipca, nie znaczy że teraz nie ma ze spółką nic wspólnego. Portal gazeta.pl pisał Teraz sprawuje inne ważne stanowisko w tej spółce. Hajdarowicz zajmuje teraz stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

Kolejny przetarg, rozstrzygnięto na korzyść Agory. Na ogłoszenia o zasięgu stołecznym Ratusz przeznaczył 1 036 900,00 złotych.

na podstawie: wpolityce.pl