foto: ipn.gov.pl
foto: ipn.gov.pl

Zawarta w artykule pt. ,,Historyk Paweł Warot zwolniony z IPN”, zamieszczonym na Parezja.pl, w dniu 06 lipca 2074 r., informacja  dotycząca przyczyny rozwiązania umowy o pracę z Pawłem Piotrem Warotem tj. ,,Naczelnik delegatury IPN w Olsztynie, Grzegorz Jasiński, tłumaczył zwolnienie Warota utratą zaufania, gdyż historyk nie podpisał raportu z przebiegu rozmowy z dyrektorem olsztyńskiego oddziału IPN – sam zainteresowany twierdzi, że raport był sfałszowany, dlatego nie mógł go podpisać.” –   jest nieprawdziwa, gdyż wspomniono rozmowa z Naczelnikiem Grzegorzem Jasińskim nie miała miejsca.

Wskazuję, że w Olsztynie nie został utworzony oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, lecz Delegatura, której Naczelnikiem jest Pan Grzegorz Jasiński. Wyjaśniam natomiast, że Pan Paweł Warot nie podpisał projektu protokołu z przebiegu rozmowy z Panią Barbarą Bojaryn – Kazberuk Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, do którego mógł wnieść poprawki, lecz tego nie uczynił. Zatem zarzut sfałszowania ww. projektu protokołu jest całkowicie nieuzasadniony.