foto: ipn.gov.pl
foto: ipn.gov.pl
foto: ipn.gov.pl

Zawarta w artykule pt. ,,Historyk Paweł Warot zwolniony z IPN”, zamieszczonym na Parezja.pl, w dniu 06 lipca 2074 r., informacja  dotycząca przyczyny rozwiązania umowy o pracę z Pawłem Piotrem Warotem tj. ,,Naczelnik delegatury IPN w Olsztynie, Grzegorz Jasiński, tłumaczył zwolnienie Warota utratą zaufania, gdyż historyk nie podpisał raportu z przebiegu rozmowy z dyrektorem olsztyńskiego oddziału IPN – sam zainteresowany twierdzi, że raport był sfałszowany, dlatego nie mógł go podpisać.” –   jest nieprawdziwa, gdyż wspomniono rozmowa z Naczelnikiem Grzegorzem Jasińskim nie miała miejsca.

Wskazuję, że w Olsztynie nie został utworzony oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, lecz Delegatura, której Naczelnikiem jest Pan Grzegorz Jasiński. Wyjaśniam natomiast, że Pan Paweł Warot nie podpisał projektu protokołu z przebiegu rozmowy z Panią Barbarą Bojaryn – Kazberuk Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, do którego mógł wnieść poprawki, lecz tego nie uczynił. Zatem zarzut sfałszowania ww. projektu protokołu jest całkowicie nieuzasadniony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.