foto: ipn.gov.pl
foto: ipn.gov.pl

Paweł Warot, ceniony historyk, który w swoich publikacjach ujawnia sylwetki postkomunistów i agentów działających w Olsztynie, zasiadających obecnie na wysokich stanowiskach urzędniczych, czy politycznych został zwolniony z  Olsztyńskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

„Były na mnie skargi środowisk agenturalnych, postkomunistycznych Olsztyna,  którym się nie podobało przypominanie ich przeszłości” – Mówi w rozmowie z TV Republika Paweł Warot.

Warot pokazał na światło dziennie agenturalną przeszłość m.in dziekana wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Cypriana Rogowskiego, czy rektora byłej Akademii Rolniczo-Technicznej, Andrzeja Hopfera.

Jak pisze dziennik „Express Olsztyn” olsztyńskie środowiska patriotyczne uważają, iż zwolnienie Pawła Warota jest próbą zamknięcia mu ust i zakazania wypowiadania się na temat peerelowskiej, agenturalnej przeszłości.

na podstawie: Express Olsztyn / TV Republika