Foto: pl.wikipedia.org
Foto: pl.wikipedia.org

IPN planuje rozpocząć we wrześniu prace ziemne przy poszukiwaniu miejsc pochówku działaczy AK Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza. Oboje zostali zamordowani w 1946 r., ale nie wiadomo, gdzie są pochowani. Prace poszukiwawcze będą odbywać się na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. 

O planowanych pracach poinformował pełnomocnik prezesa IPN ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego prof. Krzysztof Szwagrzyk. Nieznane są jednak szczegóły prac. Wiadomo tylko, że mają potrwać 10 dni.

Jesienią ubiegłego roku został wstępnie przebadany przez specjalistów zatrudnionych przez IPN obszar Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku. Historycy sądzą, że to właśnie tam mieli zostać pochowani “Inka” i Zagończyk” w 1946 r.

Analiza przeprowadzonych badań pozwoliła ustalić, że między obecnymi grobami istnieją pewne przestrzenie, w którym mogą znajdować się inne, nieoznakowane pochówki. Prace na tym terenie miały zacząć się już wiosną, jednak z pewnych względów zostały przełożone na jesień.

Na razie Siedzikówna i Selmanowicz mają symboliczne groby na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Historycy sądzą, że to właśnie ten cmentarz może być rzeczywistym miejscem grzebania działaczy AK przez komunistów.

Hipotezę o pochowaniu obojga AK-owców na tym cmentarzu potwierdza dodatkowo dokument znaleziony niedawno w gdańskim Archiwum Państwowym. Został on sporządzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, gdzie byli przetrzymywani “Inka” i “Zagończyk” . Według dokumentu oboje zostali pochowani na cmentarzu bezwyznaniowym, który stanowi część dzisiejszego Cmentarza Garnizonowego.

Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie. W 1943 roku złożyła przysięgę AK i odbyła szkolenie sanitarne. Dwa lata później została aresztowana przez grupę NKWD-UB. Powodem była współpraca”Inki” z antykomunistycznym podziemiem. Została uwolniona jednak przez patrol wileńskiej AK “Konusa”. “Inka” powróciła wówczas do swojej pracy przeciw NKWD i UB.

W 1946 roku wysłano ją do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Tam została aresztowana przez funkcjonariuszy UB i umieszczona w gdańskim więzieniu. Po ciężkim śledztwie została skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku.

Feliks Selmanowicz urodził się 6 czerwca 1904 r. w Wilnie. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Od 1944 roku był żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady AK. Stamtąd został przeniesiony do 5. Wileńskiej Brygady AK. Został aresztowany w lipcu 1946 roku i skazany na śmierć. Wyrok na nim wykonano równocześnie z “Inką”.

W 1991 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku orzekł, że działalność “Inki” i “Zagończyka” zmierzała do odzyskania niepodległości państwa polskiego.

Na podstawie: radiomaryja.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.