Wiceprzewodniczący kolegium IPN Sławomir Cenckiewicz poinformował, że zdecydowana większość dokumentów w zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej zostanie odtajniona.

Zbiór wyodrębniony przestał formalnie istnieć w czerwcu bieżącego roku. Stało się to na mocy nowelizacji ustawy o IPN. Materiały, które zostały po zbiorze, będą komisyjnie przejrzane przez Instytut i przedstawicieli służb. Według Cenckiewicza zdecydowana większość dokumentów będzie ostatecznie jawna. „Mamy szansę 99,9 procent tego zbioru ujawnić i udostępnić historykom i dziennikarzom” – powiedział.

Zbiór zastrzeżony Instytutu Pamięci Narodowej to 430 metrów dokumentów. „54 metry to materiały wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, 36 metrów to wojska ochrony pogranicza, a reszta to ABW, kontrwywiad, służba bezpieczeństwa i departament I MSW, czyli wywiad” – stwierdził Sławomir Cenckiewicz.

IPN posiada w swoim archiwum materiały wytworzone przez służby PRL. Część z nich, z uwagi na bezpieczeństwo państwa, została określona przez służby specjalne III RP jako tajne.