Wczoraj informowaliśmy na naszym portalu o skandalicznych słowach Jana Tomasza Grossa. Autor „Sąsiadów” twierdził m.in. że „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców”. Oburzyło to naszych rodaków, w tym posła Jacka Żalka, który złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Słusznie byli dumni z oporu, jaki stawiali nazistowskim okupantom, ale faktycznie podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców – napisał Gross na łamach „Die Welt” o Polakach.

Na tak skandaliczne słowa zareagowali przedstawiciele Reduty Dobrego Imienia, zapowiadając skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie same kroki podjął poseł Jacek Żalek.

Jako Poseł na Sejm RP, a także wnuk Czesława Żalka, odznaczonego medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, w trosce o dobre imię Narodu Polskiego, czuję się zobowiązany poinformować Pana Prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 133 Kodeksu karnego przez Jana Tomasza Grossa, który w tekście dla Project Syndicate, opublikowanym przez internetowe wydanie niemieckiego dziennika „Die Welt” stwierdził, że Polacy, którzy słusznie byli dumni z oporu, jaki stawiali nazistowskim okupantom, ale faktycznie podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców – pisze polityk.

Żalek dodaje, że Gross nie przedstawia w artykule żadnych dowodów natury historycznej, a także obarcza Polaków odpowiedzialnością za Holokaust.

W mojej ocenie, bezpodstawne oskarżenia o masowe mordowanie Żydów przez Polaków, sformułowane na łamach prasy o zasięgu międzynarodowym, mogą stanowić publiczne znieważenie Narodu Polskiego, o którym mowa w art. 133 Kodeksu karnego, w związku z czym zwracam się do Pana Prokuratora z prośbą o analizę przedmiotowej sprawy i podjęcie stosownych działań – kontynuuje polityk.