Polska do dziś nie przyjęła ani jednego tzw. „uchodźcy” z obozów w Grecji i we Włoszech. Podobnie postąpiło dziesięć innych państw.

Europejski Urząd Wsparcia na rzecz Azylu od ubiegłego roku wspiera unijny program relokacji imigrantów z Grecji i Włoch do innych państw członkowskich. Zawarte porozumienie zakłada przyjęcie przez państwa europejskie 120 tys. tzw. „uchodźców” z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Do Polski miało trafić około 6,5 tys. osób.

Z raportu opracowanego przez EASO wynika, że poza Polską imigrantów nie przyjęło również dziesięć innych państw: Dania, Austria, Wielka Brytania, Węgry, Norwegia, Islandia, Słowacja i Liechtenstein. Oficjalnie nie przyjęły ich również Grecja i Włochy.

Ciekawie przedstawia się inna statystyka: Niemcy z deklarowanych 17 tys. przyjęli zaledwie 57 uchodźców, Szwecja, która zadeklarowała pomoc blisko 2400 osobom, przyjęła tylko 39, Cypr – 35, Luksemburg – 91, a Litwa – 67.