Poprzez kampanię „Rodzina ma głos!” chcemy zachęcić wyborców, by głosowali, ponieważ od ich głosu zależy to jak będzie im się żyło na ich własnym podwórku. Samorząd jest bowiem najbliższy wspólnocie lokalnej i ma wpływ na to, jakie miejsce w hierarchii zajmie rodzina – z Małgorzatą Szymańską, rzeczniczką kampanii „Rodzina ma głos!” rozmawiał Paweł Kubala.

Foto: Rodzina ma głos!

Jak narodziła się inicjatywa zachęcania Polaków do głosowania na kandydatów przyjaznych rodzinie?

W centrum naszej działalności zawsze była rodzina i jej dobro. Jest ona najważniejsza, ponieważ to ona zapewnia bezpieczeństwo swoim członkom, tworząc szerszy ład społeczny. Niestety w dzisiejszej Polsce nie ma odpowiedniej pozycji, na jaką zasługuje. Jest niedoceniana. W naszym kraju wciąż za mało jest rozwiązań proponowanych przez decydentów, które byłyby skierowane specjalnie do rodzin. Niż demograficzny i masowa emigracja są dowodami na to, że coś jest nie tak.

Wg badań CBOS (z 2013 r. „Polityka prorodzinna – oceny i postulaty”) zaledwie 13% Polaków zadowolonych jest z polityki państwa wobec rodziny. Jednocześnie widoczny jest brak zaufania polskiej społeczności do instytucji publicznych. Tylko 35% uprawnionych obywateli zagłosowało w wyborach samorządowych z 2010 r., a niecałe 49% w wyborach parlamentarnych z 2011 r., nie mówiąc już o tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego z frekwencją nie przekraczającą 25 %.

Wynika z tego, że Polacy czują się bezradni wobec postępującego kryzysu ekonomicznego, a także ogólnego kryzysu cywilizacyjnego i nie widzą sensu oraz nadziei w oddaniu głosu w wyborach. Poprzez kampanię „Rodzina ma głos!” chcemy zachęcić wyborców, by głosowali, ponieważ od ich głosu zależy to jak będzie im się żyło na ich własnym podwórku. Samorząd jest bowiem najbliższy wspólnocie lokalnej i ma wpływ na to, jakie miejsce w hierarchii zajmie rodzina.

Jakie działania będą Państwo podejmować w ramach tej kampanii społecznej?

Będziemy zwoływać konferencje prasowe, a w województwach, w których mamy pełnomocników, zorganizujemy spotkania regionalne, podczas których przedstawimy idee i założenia akcji oraz zaprezentujemy pierwszych certyfikowanych kandydatów.

Czy to jednorazowa akcja przed wyborami samorządowymi, czy może zamierzają Państwo kontynuować ją choćby w związku z tymi parlamentarnymi?

Mamy takie plany, żeby kontynuować akcję również podczas najbliższych wyborów parlamentarnych, ale myślę, że ostateczna decyzja w związku z tym zostanie podjęta po przyjrzeniu się rezultatom tej kampanii. Jeśli uda nam się zachęcić wyborców do świadomego oddania głosu na kandydata z wartościami, będzie to dla nas wielki sukces.

Foto: Rodzina ma głos!

Z jaką reakcją na Państwa kampanię spotkaliście się ze strony wyborców?

Odbiór kampanii wśród nich jest pozytywny. Widzimy spore zainteresowanie akcją i nie jest to dla nas zaskoczeniem, ponieważ dla 78% społeczeństwa szczęście rodzinne jest wartością najwyższą (badania CBOS z 2013 r. „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie”). Większości rodzin w Polsce zależy na tym, by na funkcje wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych wybrani zostali kandydaci kierujący się dobrem rodziny oraz wypełniających swoje obowiązki według wysokich standardów służby publicznej.

Jak można przeczytać na Państwa stronie internetowej „w ramach akcji „Rodzina ma głos!” lokalni pełnomocnicy będą poszukiwali kandydatów, którzy pragną działać zgodnie z wartościami określonymi w Dekalogu samorządowca przyjaznego rodzinie.” Czy zdarzają się przypadki, żeby sami kandydaci wychodzili z inicjatywą, kontaktowali się z wami nie czekając aż państwa przedstawiciel zgłosi się do nich?

Tak, mamy wiele takich przypadków. Przekazujemy wtedy informacje naszemu lokalnemu pełnomocnikowi, który razem z lokalną kapitułą rozpatruje każde zgłoszenie indywidualnie, mając świadomość wielkiej odpowiedzialności spoczywającej na nim.

Jak nasi czytelnicy mogą się włączyć w Państwa akcję?

Jest wiele dróg, poprzez które kandydaci mogą wesprzeć naszą akcję. Mogą oni: poinformować o akcji najbliższych; zamówić pakiet ambasadora kampanii w newsletter i rozpowszechniać nasze materiały wśród znajomych; promować nasze profile w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, You Tube; wesprzeć kampanię materialnie przelewając nawet drobną kwotę na numer konta podany na stronie www.rodzinamaglos.pl; na koniec pójść na wybory i oddać świadomie głos, najlepiej na kandydatów, którzy dbają o dobro rodziny.