Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Rząd PO – PSL intensywnie pracuje nad przepchnięciem ustawy „o leczeniu niepłodności”. Znalazł się w niej jednak zapis, który umożliwi adopcje… parom homoseksualnym.

Już 25 czerwca, w Sejmie odbędzie się głosowanie nad projektem ustawy o „leczeniu niepłodności”. Jeśli większość parlamentarna poprze projekt, to tym samym otworzy furtkę do adopcji dzieci przez pary homoseksualne a co za tym idzie pojawi się zagrożenie surogacją czyli handlem dziećmi. Wszystko przez artykuł 751, który brzmi.

„Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna”.

Na stronie OrdoIuris.pl czytamy:

Do uznania ojcostwa dziecka poczętego wskutek zabiegu sztucznego zapłodnienia wystarczy złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dwóch oświadczeń. Jedno to oświadczenie matki surogatki, drugie zaś to oświadczenie mężczyzny, którego wskaże ona jako ojca.

Jeśli matka – surogatka wskaże homoseksualistę, a ten wyrazi chęć bycia ojcem to w świetle prawa tak się właśnie stanie.

W praktyce, projektowany przepis umożliwi uzyskanie prawnego statusu ojca mężczyźnie, który nie jest genetycznie spokrewniony z dzieckiem, na podstawie oświadczenia kobiety, którego prawdziwości nie sposób będzie zweryfikować –  ostrzega OrdoIuris.pl, po czym dodaje że :

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych postulatów środowisk homoseksualnych, o którym od 2012 roku mówi międzynarodowa organizacja Men Having Babies. Celem MHB jest m.in. wspieranie gejowskiego rodzicielstwa oraz promowanie dostępności surogacji dla par gejowskich.