Jarosław Kaczyński rozmawiał z internautami za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Odniósł się m.in. do działań KOD-owców.

„Być może niektórzy, którzy biorą udział w tym pochodzie, uważają, jak jeden z ich przywódców, że ciągle obowiązuje Konstytucja 3 Maja i jest sprawa monarchii, przywrócenia tronu dynastii Wettynów. Może o to walczą. Jest to nawet możliwe, bo grupa Petrupodobnych jest tam dość znaczna” – powiedział Kaczyński.

„Protesty pokazują po prostu niezdolność do pogodzenia się z wynikiem wyborów. To jest bezpośrednim powodem i ma charakter pretekstu. Sadzę, że znaczna część tych, którzy uczestniczą w tych pochodach, nie do końca jest zorientowana w tej materii, czego protesty mają dotyczyć. W Polsce nie ma najmniejszego zagrożenia demokracji, swobód obywatelskich, praw człowieka, i to wszyscy przyznają, także nasi rozmówcy z Unii Europejskiej. Jest natomiast problem przyjęcia przez pewną część klasy politycznej – i szerzej, establishmentu – tej podstawowej zasady demokracji, że władza może się zmienić na skutek wyborów” – zapewnił.

 

mn