Jak podała stacja RMF FM, Komisja Europejska opublikowała raport na temat korupcji w 28 państwach. Mocno dostało się również Polsce.

Wikimedia.com

Jak czytamy w raporcie Komisja Europejska uważa, iż skala korupcji w Polsce jest „niepokojąca”. Z danych, którymi dysponują instytucje unijne wynika, że aż 82% Polaków uważa że korupcja w naszym kraju jest rozpowszechniona.

Unijni urzędnicy zalecili polskim władzom m.in wzmocnienie zasad ochrony antykorupcyjnej spółek Skarbu Państwa, większą przejrzystość przy przetargach publicznych w dziedzinie ochrony zdrowia, przyjęcie długoterminowej strategii antykorupcyjnej i stworzenie szczegółowej listy antykorupcyjnych działań.

 

na podstawie: rmf24.pl