Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prawdopodobnie do końca lipca rozstrzygnie konkurs na 4 miejsca w NTC, które ma zwolnić Telewizja Polska. Już wiemy, że jedno miejsce otrzyma Fundacja Lux Veritatis, drugie zachowa TVP – pozostały do obsadzenia jeszcze dwa. Nie wiadomo jednak, kiedy zwycięzcy będą mogli rozpocząć nadawanie naziemne.

Zgodnie z decyzją rezerwacyjną wydaną przez prezes UKE, TVP może w MUX-1 nadawać do 27 kwietnia 2014 roku. Niedawno pojawiły się spekulacje, że TVP będzie musiała wcześniej opuścić MUX-1, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 ze zm.) „Telewizja Polska S.A. rozpowszechnia w multipleksie I programy telewizyjne „Telewizja Polska I”, „Telewizja Polska II” oraz regionalne programy telewizyjne na podstawie rezerwacji częstotliwości, o której mowa w ust. 1, do dnia pokrycia sygnałem tych programów terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, przy wykorzystaniu częstotliwości ustalonych w planie zagospodarowania częstotliwości dla multipleksu III na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jednak nie później niż do dnia 27 kwietnia 2014 r. „. Tyle ustawa, ale w decyzji rezerwacyjnej nie ma jasnego zapisu, że jeżeli kanały TVP w MUX-3 osiągną zasięg na poziomie 95% to będą musiały natychmiast opuścić MUX-1. Wysłałem w tej sprawie zapytania do UKE i MAC. Przedstawiciel UKE odesłał mnie do treści wspomnianych wcześniej dokumentów.

Na posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z 28 maja 2013 Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w MAC powiedziała: „Jeżeli chodzi o pierwszy multipleks, to w planie również zapisane jest, że jest to sieć ogólnopolska z przeznaczeniem – w wyniku postępowania konkursowego – na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzenia programów w sposób cyfrowy w standardzie SD lub SD i HD z obowiązkiem nadawania programów TVP 1, TVP 2, TVP IFO do czasu wyłączenia analogowego. Po tym terminie, częstotliwościami będzie mógł dysponować operator multipleksu.” (cytat za stenogramem z posiedzenia). W związku z tym w mojej wiadomości do rzecznika prasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pana Artura Koziołka, zapytałem także o te słowa. Myślę, że jego odpowiedź w jasny sposób rozstrzyga kwestie związane z opuszczeniem przez TVP miejsca w MUX-1, dlatego przytoczę jego odpowiedź w całości:

Panie Redaktorze,

informuję, że przytoczona przez Pana wypowiedź Małgorzaty Olszewskiej, wiceminister administracji i cyfryzacji, stanowiła cytat zapisu „Planu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej” (dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów 4 czerwca 2010 r.), który brzmi: „W multipleksie nr 1 w okresie do dnia 31 lipca 2013 r. będą rozpowszechniane programy telewizji publicznej, tj. TVP1, TVP2 i TVP3 oraz dodatkowo 4 programy wybrane przez operatora tego multipleksu spośród programów koncesjonowanych”.
Kwestia rozpowszechniania przez Telewizję Polską S.A. programów w MUX-1 jest dokładnie uregulowana w ustawie z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 ze zm.). Zgodnie z jej art. 7 ust. 2 Telewizja Polska S.A. rozpowszechnia w multipleksie I programy telewizyjne „Telewizja Polska I”, „Telewizja Polska II” oraz regionalne programy telewizyjne na podstawie rezerwacji częstotliwości, o której mowa w ust. 1, do dnia pokrycia sygnałem tych programów terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, przy wykorzystaniu częstotliwości ustalonych w planie zagospodarowania częstotliwości dla multipleksu III na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jednak nie później niż do dnia 27 kwietnia 2014 r.
Obecnie Krajowa Rada Radiofonii jest w trakcie rozstrzygnięcia konkursów dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym (dwa z czterech zostały już rozstrzygnięte). Dokładny termin rozpoczęcia rozpowszechniania nowych programów w MUX-1 nie jest określony, jednak zgodnie z komunikatem KRRiT  –  rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po uzyskaniu przez przyszłych nadawców rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rezerwacja częstotliwości zacznie obowiązywać nie wcześniej niż z datą wygaśnięcia rezerwacji wydanej TVP S.A.(27 kwietnia 2014 r.), a nie później niż 28 kwietnia 2014 roku.
Zgodnie z decyzją Prezesa UKE (nr DZC-WTV-5157-10/10(55)) częstotliwości przeznaczone dla Telewizji Polskiej S.A. w celu rozpowszechniania trzech programów (w tym jeden w wersji HD) mogą być wykorzystywane do dnia 27 kwietnia 2014 r.
W przypadku osiągnięcia (zgodnie z ustawą o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej) zasięgu MUX-3 ponad wymóg 95% populacji, Prezes UKE miałby podstawę do zmiany decyzji rezerwacyjnej dla TVP i przyznać rezerwację częstotliwości nowym nadawcom przed terminem wskazanym w przedmiotowej ustawie.

Ostatni akapit jest moim zdaniem najważniejszy. Wynika z niego, że wszystko teraz w rękach prezes UKE, pani Magdaleny Gaj. Spełnienie przez TVP wymogu 95% jest raczej pewne, a potwierdzenia tego możemy spodziewać się po 23 lipca, kiedy nastąpi ostatnie wyłączenie nadajników analogowych, a zarazem włączenie kolejnych nadajników cyfrowych. Tyle, że prezes UKE może mieć podstawy do zmiany decyzji rezerwacyjnej, ale z tego nie skorzystać. Podobnie – KRRiT ma podstawy do cofnięcia koncesji na nadawanie naziemne dla TTV, bo nadawca stacji został przejęty przez nadający również naziemnie TVN. W takich przypadkach KRRiT ma podstawy do cofnięcia koncesji danej stacji, jednak rada z tej możliwości nie skorzystała.