12 grudnia br. o godzinie 14.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Społecznego Trybunału Narodowego. Zostaną osądzeni kolejni zbrodniarze komunistyczni.

W wigilię rocznicy stanu wojennego, 12 grudnia 2017 roku odbędzie się posiedzenie Społecznego Trybunału Narodowego. Tradycyjnie będzie ono miało miejsce w sali konferencyjnej Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Infamia, czyli wykluczenie ze społeczności, zostanie ogłoszona wobec Wojciecha Jaruzelskiego, Wacława Langego – śledczego, prokuratora i egzekutora z Lublina oraz wobec Jerzego Stachowiaka – żyjącego ubeka z Krakowa.

O specyfice i znaczeniu kary – infamii – mówił zaraz po powołaniu Trybunału historyk Tadeusz Płużański.

Nie jesteśmy sądem, nie należymy do wymiaru sprawiedliwości, nie możemy więc wymierzać żadnych wyroków. Stąd formuła, którą sami sobie przypisaliśmy – orzeczenie infamii. Ciężka kara znana z I Rzeczpospolitej, kara wykluczenia ze społeczności, uznania infamisa za osobę niegodną tego, by była członkiem danej społeczności. Mamy nadzieję, że nasze społeczne działania przyczynią się do realnych wyroków wydawanych przez sądy RP wobec żyjących sprawców zbrodni komunistycznych – mówił.

Dotąd odbyły się dwa posiedzenia Trybunału. Infamię orzeczono wobec Bolesława Bieruta, Stefana Michnika, Władysława Gomułki oraz Zbigniewa Domino.