W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez te kraje zobowiązań prawnych w zakresie relokacji – tak brzmi oficjalny komunikat na stronie Parlamentu Europejskiego.

„Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalające i Komisja postanowiła przejść do następnego etapu postępowania” – czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Dziś o godz. 11 odbyła się w tej sprawie specjalna konferencja prasowa wiceszefa komisji Fransa Timmermansa.

Komisja Europejska napisała, że „gdy wszystkie pozostałe państwa członkowskie dokonały relokacji i niezbędnych zgłoszeń w ostatnich miesiącach, Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu uruchomienia programu, a Polska nie dokonała żadnej relokacji i nie przedstawiła stosownych zgłoszeń od grudnia 2015 r. Republika Czeska nie dokonała żadnych relokacji od sierpnia 2016 r. i nie złożyła nowych deklaracji od ponad roku”.

Mimo, że przymusowy podział relokacji uchodźców z obozów we Włoszech i Grecji wygasł we wrześniu tego roku i już nie obowiązuje, KE postanowiła skierować sprawę do Trybunały Sprawiedliwości przeciwko trzem krajom, które najbardziej sprzeciwiały się programowi i w czasie jego obowiązywania nie zamierzały go zrealizować.